Prawo cywilne, w tym spadkowe, rzeczowe
Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów: sprzedaży, zamiany, darowizny, najmu, dzierżawy, przedwstępnych, i innych. Przygotowujemy projekty umów i oświadczeń z zakresu prawa spadkowego. Doradzamy w sprawach związanych z ustanawianiem służebności, w tym zwłaszcza służebności przesyłu.
Prawo gospodarcze
Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa gospodarczego, w tym przede wszystkim stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego, spółek osobowych i osób prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych oraz spółek, przygotowujemy projekty umów, sporządzamy opinie i analizy prawne dotyczące umów, prowadzimy sprawy sądowe z zakresu prawa gospodarczego, pomagamy w dochodzeniu należności od dłużników,
Prawo o cudzoziemcach
Oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym oraz spółkom zatrudniającym cudzoziemców w zakresie uzyskania wiz, zezwoleń na pobyt czasowy lub stały, pozwoleń na pracę dla cudzoziemców itp.
Prawo rodzinne
Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, podział majątku małżeńskiego, alimenty, kontakty z dzieckiem i inne.
Prawo pracy
Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Klientom oferujemy w szczególności reprezentację w sporach przed sądami powszechnymi, sporządzanie umów o pracę, umów i porozumień o zakazie konkurencji, wypowiedzeń umów o pracę itp., przygotowujemy regulaminy wymagane przepisami prawa pracy.
Prawo administracyjne
Przygotowujemy środki odwoławcze od decyzji i postanowień administracyjnych. Sporządzamy wnioski i nadzorujemy sprawy dotyczące skarg na bezczynność organów administracji lub przewlekłość postępowań, wznowienia postępowań administracyjnych, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych.
Prawo karne
Usługi w pełnym zakresie na każdym etapie postępowania karnego, w tym postępowania karnego skarbowego.